Курс по Уеб дизайн за ИТМОМ през учебната 2018-2019 година

Настоящият курс по Уеб дизайн въвежда студентите от специалност ИТМОМ и МИИ в принципите и средствата за изграждане на съвременен Уеб дизайн. Той прави кратък преглед на възможностите на HTML5 като език за маркиране на съдържание и разглежда подробно нововъведенията на HTML5 и CSS3 за методите за представяне на съдържание. Лекционният материал завършва с анализ на използваемостта на Уеб сайтове и начини за оптимизацията им за по-добро индексиране от машините за търсене. Лабораторните упражнения следват темите от лекциите, като допълнително дават практически умения и в работата със съвременни средства за проектиране на Уеб съдържание. Студентите се запознават с текущите уеб тенденции.

Материали за редовното обучение

Изисквания към проекта

  • Проектът е разделен на три части, какво обхващат те вижте тук

Литература