Уеб дизайн ИТМОМ/МИИ 2022-2023

Уеб дизайн БИТ 2021-2022

Киберсигурност и устойчив бизнес СИ 2021-2022

Изграждане на уеб интерфейси с Bootstrap 5.0 чрез прилагане на основните UX/UI принципи и дизайн системи 2021-2022

Осигуряване на качество на софтуера (Q.A.) 2021-2022

Уеб дизайн ИТМОМ/МИИ 2020-2021

Създаване и обработка на векторни изображения 2021-2022

Уеб дизайн БИТ 2020-2021

Киберсигурност и устойчив бизнес СИ 2020-2021

Уеб дизайн ИТМОМ/МИИ 2020-2021

Осигуряване на качество на софтуера (Q.A.) 2020-2021

Създаване и обработка на векторни изображения 2020-2021

Уеб дизайн 2019-2020

Осигуряване на качество на софтуера (Q.A.) 2019-2020

Създаване и обработка на векторни изображения 2019-2020

Уеб дизайн ИТМОМ 2019-2020

Уеб дизайн 2018-2019

Уеб дизайн ИТМОМ 2018-2019

Осигуряване на качество на софтуера (Q.A.) 2018-2019

Създаване и обработка на векторни изображения 2018-2019

Уеб дизайн 2017-2018

Фреймуърк системи за уеб програмиране 2017-2018

Осигуряване на качество на софтуера (Q.A.) 2017-2018

Създаване и обработка на векторни изображения 2017-2018

Уеб дизайн 2016-2017

Създаване и обработка на векторни изображения 2016-2017

Осигуряване на качество на софтуера (Q.A.) 2016-2017

Уеб дизайн 2015-2016

Професионална обработка на цифрови изображения за печат, уеб и мобилни приложения

Създаване и обработка на векторни изображения 2015-2016

Осигуряване на качество на софтуера (Q.A.) 2015-2016

Уеб дизайн 2014-2015

Уеб дизайн 2013-2014

Уеб дизайн 2012-2013

Уеб дизайн 2011-2012

Въведение и в Adobe Flash Professional CS5. Първи стъпки с Adobe AIR

Въведение в ActionScript 3.0

Добавяне на интерактивност с HTML 5, jQuery и CSS3

Принципи при изграждане на потребителския интерфейс за Уеб и Десктоп приложения