Курс по Изграждане на уеб интерфейси с Bootstrap 5.0 чрез прилагане на основните UX/UI принципи и дизайн системи, 2021/22 г.

Целта на курса е студентите да се запознаят теоретично и практичeски с основните UX/UI принципи, новите технологии и процесите при създаване на уеб интерфейси чрез Bootstrap 5.0. Разглеждат се разликите между техниките за изграждане на страниците с текущата и предишните версии на работната рамка. Представят се най-използваните дизайн системи, които предоставят добрите методологии за изграждане на интерфейси като Atomic desin system, Google Material, Ant Design system и Fluent Design System на Microsoft. Курсът е подходящ за всички студенти, решили да се насочат в сферата на интерфейсния дизайн и неговата реализация.

Материали за редовно обучение

Изисквания към проекта

 • Проектът е разделен на части, какво обхващат те вижте тук

Литература

 • W. Galitz, The Essential Guide to User Interface Design: An Introduction to GUI Design Princi-ples and Techniques, Third edition, Wiley Publishing Inc., USA, 2007, ISBN: 978-0-470-470-05342-3
 • J. Yablonski, Laws of UX, O’Reilly Media, Inc., USA, 2020, ISBN: 978-1-492-05531-0
 • M. Walker, L. Takayama and J.A. Landay, High-fidelity or low-fidelity paper or computer? Choosing attributes when testing web prototypes, Proceedings of the Human Factors and Ergo-nomics Society 46th Annual Meeting, September 29–October 4, 2002, Baltimore, USA, HFES, Santa Monica (2002), pp. 661–665
 • J. Maeda, "The Laws of Simplicity (Simplicity: Design, Technology, Business, Life)", The MIT Press Cambridge, Massachusetts, London, England, ISBN-13: 978-0262134729, 2006, pp. 1-89
 • S. King, K. Chang, "Understanding Industrial Design: Principles for UX and Interaction Design", O'Reilly Media, Inc., ISBN-13: 978-1491920398, 2016, pp. 23, pp. 255-258
 • S. Krug, "Don't Make Me Think: A Common Sense Approach to Web Usability (Voices That Mat-ter)", New Riders, ISBN-13: 987-0-321-96551-6, 2013, pp. 84-102 and pp. 110-142
 • Atomic Design Methodology, https://atomicdesign.bradfrost.com/chapter-2
 • Ant design system for enterprise-level products, https://ant.design
 • Google material design, https://material.io/design
 • Fluent Design System, https://www.microsoft.com/design/fluent/#/
 • Bootstrap 5.0, https://getbootstrap.com/docs/5.0/getting-started/introduction
 • Актуални книги от http://bookdl.com
 • Актуални книги от http://www.wowebook.com
 • Полезен инструмент Google material генератор на палитри
 • http://materializecss.com
 • Flat Icons SVG, PSD, PNG, EPS и Icon Fonts
 • Създаване на duotone ефекти Colorfilter CSS
 • Малко Flat UI вдъхновение Flat UI
 • Полезен инструмент Flat UI Colors Генератор на палитри