Курс по Уеб дизайн през учебната 2017-2018 година

Настоящият курс по Уеб дизайн въвежда студентите от специалност Бизнес информационни технологии в принципите и средствата за изграждане на съвременен Уеб дизайн. Той прави кратък преглед на възможностите на HTML5 като език за маркиране на съдържание и разглежда подробно нововъведенията на HTML5 и CSS3 за методите за представяне на съдържание. Лекционният материал завършва с анализ на използваемостта на Уеб сайтове и начини за оптимизацията им за по-добро индексиране от машините за търсене. Лабораторните упражнения следват темите от лекциите, като допълнително дават практически умения и в работата със съвременни средства за проектиране на Уеб съдържание. Студентите се запознават с текущите уеб тенденции.

Материали за редовното обучение

Материали за задочното обучение

Изисквания към проекта

  • Проектът е разделен на три части, какво обхващат те вижте тук
  • Готовите проекти изпращайте до 30 Април 2018 на e-mail: [email protected]

Резултати от изпита на задочно обучение след 16.05.2018 г.

Литература