Фреймуърк системи за уеб програмиране

Курсът има за цел да запознае студентите със съвременните фреймуърк системи за уеб програмиране.

Материали за редовното обучение

Изисквания към проекта

Изпит

  • Изпитът включва тест, състоящ се от затворени въпроси и практическа задача, която се предава по време на упражненията или на последната лекция, или редовен изпит.

Резултати от изпита на редовно обучение след 24.03.2018 г.

Литература