Курс по Уеб дизайн през учебната 2015-2016 година

Настоящият курс по Уеб дизайн въвежда студентите от специалност Бизнес информационни технологии в принципите и средствата за изграждане на съвременен Уеб дизайн. Той прави кратък преглед на възможностите на HTML5 като език за маркиране на съдържание и разглежда подробно нововъведенията на HTML5 и CSS3 за методите за представяне на съдържание. Лекционният материал завършва с анализ на използваемостта на Уеб сайтове и начини за оптимизацията им за по-добро индексиране от машините за търсене. Лабораторните упражнения следват темите от лекциите, като допълнително дават практически умения и в работата със съвременни средства за проектиране на Уеб съдържание.

Материали за редовното обучение

Резултати от изпита на редовното обучение

Материали за задочното обучение

Резултати от изпита на задочното обучение

Литература

 • The Definitive Guide for HTML5, by Adam Freeman, Apress, Dec. 2011
 • JavaScript Essentials, by Sven Lennartz and Vitaly Friedman, Smashing Media GmbH, Freiburg, Germany, Dec. 2011
 • Pro jQuery, by Adam Freeman, Apress, Feb. 2012
 • Beginning XML, 4-th edition, by David Hunter at al; ISBN 978-0-470-11487-2, Wrox, 2007
 • XML in a Nutshell: A Desktop Quick Reference, by E. R. Harold, W. S. Means, O'Reilly & Associates, 3-rd edition, ISBN 0-596-00764-7; 2004
 • Learning XML, by Erik T. Ray, 2-nd Edition, O'Reilly, 2003, ISBN : 0-596-00420-6. JavaScript Essentials, by Sven Lennartz and Vitaly Friedman, Smashing Media GmbH, Freiburg, Germany, Dec. 2011
 • Programming the Semantic Web, by Toby Segaran; Colin Evans; Jamie Taylor, O'Reilly Media, Inc., July 14, 2009
 • Mastering Photoshop for Web design. Volume 2, by Sven Lennartz, Vitaly Friedman, April 2011
 • Mobile Design for iPhone and iPad, Sven Lennartz, Vitaly Friedman, Adobe Flash Professional CS5, Katherine Ulrich, November 2010
 • Professional Workflow for Web designers, Luke Reimer, May 2011
 • Flexible Web Design: Creating Liquid and Elastic Layouts with CSS, Zoe Mickley Gillenwater, 2009
 • Серията от книги на www.smashingmagazine.com
 • Актуални книги от http://bookdl.com
 • Актуални книги от http://www.wowebook.com
 • Полезен инструмент http://design.google.com/resizer
 • Полезен инструмент Google material design
 • Полезен инструмент Google material генератор на палитри
 • Polymer project
 • http://materializecss.com
 • Polymer project
 • http://www.material-ui.com
 • Polymer project
 • https://material.angularjs.org/latest/
 • Полезни материали Google material design