Курс по Професионална обработка на цифрови изображения за печат, уеб и мобилни приложения 2015/16

Курсът има за цел да запознае студентите с професионалните методи и средства за създаването, обработката и подготовката на цифрови изображения за нуждите на печатната индустрия, уеб сайтовете, уеб и мобилните приложения. По време на курса студентите придобиват теоретични и практически познания за цветова корекция, преоцветяване, преоразмеряване на снимки, както и за подготовката на цялостния графичен материал от един дизайн за различни видове приложения. маза операциите с вектори (ротация, преоразмеряване, трансформация, обединяване на фигури и други). На упражненията се усвояват умения за работа с най-популярните системи за обработка на изображения.
В рамките на курса студентите ще придобият практически умения за професионалната обработка на снимки за различни цели и в различни файлови формати. Ще се научат как да подготвят графиките в един готов дизайн за оформяте на запомнящи се Newsletter-и, флаери, брошури, билборди, както и ще получат знания за различни тънкости при реализирането на уеб графики, приложения, видео и презентации.

Материали за редовното обучение

Задания за домашните работи

Резултати от домашните работи

ТЕМАТИЧНО СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА

  • Въведение в тематиката на курса и запознаване с работната среда на Adobe Photoshop средствата, с които програмата разполага за цветова обработка. Работа с History. Запознаване с различните цветови пространства (LAB, CMYK, RGB, Grayscale, Black & White, Index colors) и цветовите профили.
  • Видове маски и селекции (Paths, Lasso tool, Marquee Tool, Magic wand tool, Quick selection tool, Quick mask, Select Menu). Изрязване на снимката и определяне на геометрията на обектите в нея.
  • Изрязване на сложни обекти като коса, човешки фигури, животни и други с Refine edges, софт маски и други средства. Добавяне, премахвате на персонажи от фотографии и създаване на реалистични колажи.
  • Представяне на Adobe Bridge и работа с него. Запознаване с интерфейса и функциите на Bridge. Как да използваме Favorites, Collections и Mini Bridge.
  • Техниките за бърза цветова обработка във Photoshop. Обработка на фотографиите с Camera Raw. Конвертиране на .raw в .jpg и други файлови формати според нуждите ни.
  • Определяне и управление на цветовия баланс на изображението чрез криви (Curves). Запознаване с логиката и ефективното прилагане на основните инструменти за цветова корекция - image adjustments, adjustment layers, fade(blending), move tool, healing brush tool, patch tool, pattern, текстуриране), burn tool, dodge tool, soft hair mask, liquify, vanishing points.
  • Осъществяване на селективен корекция без използването на маски. Преоцветяване на изображения.
  • Автоматизиране на повтарящи се действия във Photoshop с Actions. Създаване на Batch и Droplet.
  • Подготовка на висококачествени изображения за печат, уеб и мобилни приложения в различни файлови формати.
  • Извличане на графичните материали от готов графичен дизайн и подготовката им за печат, уеб и мобилни приложения, видео и презентации.

Литература