Създаване и обработка на векторни изображения 2020-2021

Курсът има за цел да запознае студентите с методите и средствата за създаването и обработка на векторни изображения, както и приложенията им в рекламата (билбордове, плакати, флаери), печатните издания и уеб. По време на лекциите студентите придобиват теоретични познания за геометричните примитиви (точки, линии, криви, фигури) и контролните точки, както и за операциите с вектори (ротация, преоразмеряване, трансформация, обединяване на фигури и други). На упражненията се усвояват умения за работа с най-популярните системи за обработка на векторни изображения.
Лекциите и упражненията обхващат теорията и прилагането й за геометричните примитиви, операциите с вектори (ротация, скалиране, трансформация), както и обработката им. Разглеждат се шаблони, текстури, изрязване или маскиране на растерно изображение. Студентите се запознават със слоевете и работата с тях. Обръща се специално внимание на помощните решетки и водачи, как се фиксират, подравняват (Alignment) и разпределят (Distribution) обекти. Включено е запознаването с текст, шрифт и видовете шрифтове и формати. Упражняват се поставянето на текст по крива или рамка, методите за векторизиране на растерни изображения автоматично и ръчно. Наблегнато е на използването на векторните изображения в рекламата, печатните издания и уеб.

Материали за редовното обучение

Материали за задочното обучение

Изпит

  • Изпитът включва тест и практическа задача. Оценките от двете части се събират и крайният резултат се дели на две. Конспектът с темите може да свалите тук.

Литература