Създаване и обработка на векторни изображения 2016-2017

Курсът има за цел да запознае студентите с методите и средствата за създаването и обработка на векторни изображения, както и приложенията им в рекламата (билбордове, плакати, флаери), печатните издания и уеб. По време на лекциите студентите придобиват теоретични познания за геометричните примитиви (точки, линии, криви, фигури) и контролните точки, както и за операциите с вектори (ротация, преоразмеряване, трансформация, обединяване на фигури и други). На упражненията се усвояват умения за работа с най-популярните системи за обработка на векторни изображения.
Лекциите и упражненията обхващат теорията и прилагането й за геометричните примитиви, операциите с вектори (ротация, скалиране, трансформация), както и обработката им. Разглеждат се шаблони, текстури, изрязване или маскиране на растерно изображение. Студентите се запознават със слоевете и работата с тях. Обръща се специално внимание на помощните решетки и водачи, как се фиксират, подравняват (Alignment) и разпределят (Distribution) обекти. Включено е запознаването с текст, шрифт и видовете шрифтове и формати. Упражняват се поставянето на текст по крива или рамка, методите за векторизиране на растерни изображения автоматично и ръчно. Наблегнато е на използването на векторните изображения в рекламата, печатните издания и уеб.

Материали за редовното обучение

Резултати от изпита на редовно обучение от 29.03.2017 г.

Материали за задочното обучение

Резултати от изпита на задочно обучение от 21.01.2017 г.

Изпит

 • Изпитът включва тест и практическа задача, която се изпълнява по време на упражненията. Оценките от двете части се събират и крайният резултат се дели на две. Конспектът с темите може да свалите тук.
 • Важно за изпита на задочниците! На теста ще се включва материала само до Лекция 5, включително! Темите, които ще влизат в теста са: илюстративен дизайн (определение, особености); криви на безие, методи за векторизиране, геометрични примитиви (кои са, операции с тях, шаблони за композиция); запълване на обектите и значение на цветовете в нашия дизайн (накратко); шаблони и текстури (какво представляват, без как се създават в Illustrator!).

Литература

 • Adobe Illustrator CS4 Официален учебен курс, С., СофтПрес, 2009, ISBN 9789546856906
 • Смит, Д., К. Смит, Ф. Герънтъби, Illustrator CS5 For Dummies. Кратко ръководство, С., АлексСофт, ISBN 9789546562371
 • Дженифър Смит, Кристофър Смит, Фред Герънтъби
 • Ууд, А., "Цифрова палитра на графичния дизайнер". С., ДуоДИЗАЙН, 2007, ISBN: 9548396300
 • CorelDraw X4 в лесни стъпки, С., СофтПрес, 2008, ISBN: 9789546858405
 • CorelDRAW X3: мултимедиен самоучител, Полиглот, 2007
 • Как да правим всичко с CorelDRAW 10, С., СофтПрес, 2003, ISBN 9546852260
 • Bouton, G., "CorelDRAW X6 The Official Guide", CorelPRESS, 2012
 • Wambolt, R., "Bring It Home with CorelDRAW: A Guide to In-House Graphic Design", Cengage Learning, 2012
 • Adobe Illustrator CS6 Classroom in a Book", Adobe Press, 2012
 • Adobe Press books, Adobe Illustrator CC Classroom in a Book, 2013 Adobe Systems Incorporated, ISBN-10: 0-321-92949-7
 • GLITSCHKA V., Vector Basic Training: A Systematic Creative Process for Building Precision Vector Artwork, New Riders, 2011 by by Glitschka Studios, ISBN 10: 0-321-74959-6